pracownia projektowa IMSan to profesjonalne i kompleksowe projektowanie instalacji sanitarnych.

Przygotowujemy dokumentacje projektowe,
wykonujemy kosztorysy inwestorskie i ofertowe z przedmiarem robót,
realizujemy przedsięwzięcia w systemie projektuj - buduj.

projekt i wykonanie: formKREACJA